Skip links

KADRA

Poznaj naszą kadrę.

Kadra nauczycielska

mgr HELENA OLKUCKA

dyrektor, nauczyciel języka polskiego

mgr Krzysztof Stępniak

wicedyrektor, nauczyciel wychowania fizycznego

mgr Anna Pryzmont

wicedyrektor, psycholog

mgr Anita Makuszewska

nauczyciel języka angielskiego, rosyjskiego

mgr Urszula Chrulska

nauczyciel języka angielskiego
j

mgr Jolanta Jaros

nauczyciel matematyki i fizyki, egzaminator maturalny

mgr Łukasz Żelasko

nauczyciel matematyki i fizyki

mgr Katarzyna Oleksiak

nauczyciel historii

mgr Ruben Lopez Fernandez

nauczyciel języka hiszpańskiego i muzyki

mgr Agnieszka Pietrzak

nauczyciel języka hiszpańskiego i francuskiego

mgr Anna Kuźmińska

nauczyciel wychowania fizycznego

mgr Katarzyna Wierchowicz

nauczyciel języka niemieckiego

mgr Beata Narel

nauczyciel wiedzy o społeczeństwie, egzaminator maturalny

mgr Agata Wrotkowska

nauczyciel języka polskiego i historii, egzaminator maturalny

mgr Emil Czubachowski

nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa, religii i etyki

dr Agnieszka Reszczyk

nauczyciel języka polskiego

mgr Emilia Vedral

nauczyciel historii

mgr Urszula Mielniczuk

nauczyciel biologii, doradca zawodowy

mgr Izabella Kowalska-Dymek

nauczyciel języka angielskiego

mgr Helena Hołonowicz

nauczyciel matematyki

mgr Piotr Dąbrowski

nauczyciel geografii

mgr Azan Sharifam

nauczyciel języka angielskiego

mgr inż. Kamil Butkiewicz

nauczyciel informatyki

mgr Patrycja Michniewicz-Jarosz

dr Izabela Strojek

nauczyciel fizyki