Skip links

dr Agnieszka Reszczyk

dr Agnieszka Reszczyk

nauczyciel języka polskiego

Doświadczenie zawodowe zdobyła, prowadząc zajęcia w Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców UMCS w Lublinie, ponadto pracując jako nauczyciel akademicki na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz redaktor w Wydawnictwie UMCS. Uczestniczka ogólnopolskich i międzynarodowych konferencji. Opublikowała czterdzieści artykułów, pośród których znalazły się teksty: metodyczne, literaturoznawcze czy krytycznoliterackie.

Jest głęboko przekonana, że bycie nauczycielem to jej życiowe powołanie. Stara się być jak najlepszym nauczycielem, czyli takim, który   inspiruje, kształtuje, wytycza cele i nieustannie motywuje, a przy tym – „uskrzydla”. Ma artystyczną duszę – pisze wiersze i z upodobaniem uprawia malarstwo sztalugowe w technice akrylowej (kopie dzieł mistrzów, krajobraz, martwa natura, kwiaty).