Skip links

KALENDARIUM

KALENDARIUM NA ROK SZKOLNY 2021 / 2022

7-8 września 2021 r. – zebrania organizacyjne wychowawców z rodzicami

13 września 2021 r. początek zajęć dodatkowych

20 września-24 września 2021r. obóz integracyjno-językowy kl. VII-VIII i LO

3 października 2021 r. (niedziela) XXI Dzień Papieski pod hasłem „Nie lękajcie się”

październik– Dzień Języków Obcych

październik 2021 r. pasowanie nowoprzyjętych uczniów

1 listopada 2020 r. Wszystkich Świętych – poniedziałek

10 listopada 2021 – Uroczystości z okazji Święta Niepodległości

11 listopada 2021 czwartek – Święto Niepodległości (dzień wolny)

20-21 grudnia 2021 Wigilia szkolna, 8:15-18:00

23 grudnia 2021 r. do 2 stycznia 2022 r. przerwa świąteczna.

6 stycznia 2022r. Trzech Króli- (czwartek) wolne

17 stycznia 2022r. – raporty do wychowawców

24 stycznia 2022 r. rada klasyfikacyjna kl. LO, godz.15.00 ul. Parkowa

26 stycznia 2022 r. zebrania wychowawców z rodzicami klasy VI-VIII i LO

27 stycznia 2022 r. rada plenarna, godz.15:00, ul. Parkowa

31 stycznia – 13 lutego 2022 r. ferie zimowe

8 lutego Dzień Bezpiecznego Internetu

21 lutego poniedziałek 2022r Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego

1 marca – Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”

14 marca – dzień Liczby PI

18 marca – Dzień otwarty LO

21 marca – dzień kolorowej skarpetki

2 kwietnia – rocznica śmierci Jana Pawła II

14 kwietnia – 19 kwietnia 2022 r. wiosenna przerwa świąteczna

25 – 29 kwietnia Festiwal projektów „Dary Ziemi” – papier, metal, szkło, ceramika, drewno – wielki tydzień eksperymentów

LO – projekty wokół klas profilowych

1- 3 maja 2022 r. – majówka

24-25-26 maja 2022r. uczniowie LO zdają egzaminy semestralne z matematyki, języka polskiego i przedmiotów rozszerzonych

30.05-3.06 żagle (wyjazd młodzieży klas VII-VIII i LO)

30.05-3.06 góry (wyjazd młodzieży klas VII-VIII i LO)

16 czerwca 2022 r. – Boże Ciało (czwartek) wolne

17 czerwca 2022 r. –dzień dodatkowo wolny od zajęć dydaktycznych

14 czerwca 2022r. rada klasyfikacyjna LO, godz. 15.00

20 czerwca 2022. rada plenarna, podsumowująca

24 czerwca 2022 r. – zakończenie roku szkolnego

ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ Z 5 X 2010 USTALAMY DODATKOWE DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH:

Szkoła Parkowa
12 XI 2021(odpracowany 3.10),

17 VI 2022

dni otwarte Parkowa:

27.10. 2021 r. godz. 15.30 – 17.30

16.12.2021 r. godz. 15.30 – 17.30

30.03. 2022 r. godz. 15.30 – 17.30

 

zebrania:

7-8.09.2021 r. – godz. 18.00, decydują wychowawcy klas

25-26.01.2022 r. – godz. 18.00 przesunięte na po feriach

18.05. 2022r. – godz. 18.00

 

EGZAMINY

J. angielski: LO – termin styczeń, prezentacje

Matematyka: LO – termin 24-26 maja

J. polskiLO – termin 24-26 maja

Przedmioty maturalne – LO – termin 24-26 maja

 

Dni Dobrego Słowa:

Koordynator wychowawca danej klasy

13.09 – kl. VIII b

13.10 – kl. VIII a

15.11 – kl. VIII c +VIIId

13.12 – kl. VIa i VIIc

13. 01 – brak

14.02 – kl. 1a LO kl. 1b LO

14.03 – kl. VIIa kl. VIIb

13.04 – kl. 2a LO + 3b LO

13.05 – kl. 3a LO