Skip links

MENTORZY

POZNAJ NASZYCH MENTORÓW

Mentorzy szkoły

Andrew Dowen (NASA)
Ambasador klasy językowo – naukowej

Kolegium Prawa Akademii Leona Koźmińskiego
Program „Klasa akademicka – Prawo”

Szkoła Główna Handlowa
Program „Klasa akademicka SGH”

Angelo Pentaris
Perkusista i mówca motywacyjny

Każdy uczeń w naszej szkole otrzymuje wsparcie u swoich nauczycieli,
których głównym zadaniem jest inspirowanie swoich uczniów do ich
własnych aktywności, do poszukiwania swojej ścieżki rozwoju, do
wyznaczania sobie celów i dążenie do ich realizacji.

Każdy uczeń będzie otrzymywał feedback o swoich postępach w postaci przygotowywanych przez wychowawców raportów osiągnięć;

Każdy uczeń będzie uczestniczył w spotkaniach, konferencjach, warsztatach, wykładach z ambasadorami, którzy sprawują pieczę nad rozwojem naukowym uczniów.