Skip links

Dr hab. Jakub Brdulak

DR HAB. JAKUB BRDULAK

Profesor nadzwyczajny Szkoły Głównej Handlowej. Przewodniczący Zarządu Fundacji na rzecz Jakości Kształcenia (FJK) przy Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP). Członek Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

Do grudnia 2013 roku Ekspert Boloński przy MNiSW. Współpracuje  z międzynarodową agencję akredytacyjną Ashoka.

Współpracuje jako ekspert z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego – w 2016 roku brał udział w pracach zespołu ds. odbiurokratyzowania szkolnictwa wyższego kierowanego, w pracach nad Ustawą 2.0 oraz w projekcie „Akredytacje zagraniczne”.

Specjalizacje

Autor ponad 100 krajowych i zagranicznych publikacji (książek i artykułów) poświęconych tematyce zarządzania – głównie zarządzania wiedzą, innowacją i jednostkami szkolnictwa wyższego.

Uczestniczył w europejskich badaniach dotyczących jakości w szkolnictwie wyższym (IBAR), był w 2011 roku wiceprzewodniczącym komitetu programowego ogólnoświatowej konferencji organizowanej przez holenderskie stowarzyszenie EAIR i SGH „Bridging cultures, promoting diversity: higher education in search of an equilibrium”. Kierował badaniami „Szkoły wyższe w roli integratora uczenia się przez całe życie”, których celem było stworzenie propozycji wprowadzenia LLL (Lifelong Learning) do SGH-a.