Skip links

OFERTA

Drogi Kandydacie! Kandydatko!

W naszym Liceum Academy of the Future nauczysz się holistycznego podejścia do nauki, zjawisk kulturowych i społecznych, nauczysz się posługiwać biegle co najmniej dwoma językami obcymi, poznasz swoje mocne strony i będziesz mógł/mogła swobodnie rozwijać swój osobisty potencjał, nauczysz się wykorzystywać zdobytą wiedzę w praktyce oraz przygotujesz się do studiów na polskich i zagranicznych uczelniach medycznych, technicznych czy humanistycznych i co niezwykle istotne, nie będziesz musiał/musiała rezygnować ze swoich pozaszkolnych hobby i pasji.
W każdym momencie swojej drogi edukacyjnej będziesz mógł/mogła liczyć na wsparcie dyrektora szkoły i nauczycieli – mentorów.

Zapraszamy Cię do następujących klas:

profil językowo – naukowy

przedmioty rozszerzone: język angielski, matematyka, fizyka

Ukończenie profilu językowo – naukowego pozwoli Ci ubiegać się o miejsce na kierunkach studiów politechnicznych (np.: informatyka, budownictwo, mechanika, elektronika, mechatronika, matematyka, fizyka, energetyka, itp).

W czasie czteroletniej nauki będziesz uczestniczyć w projektach naukowych – zarówno ogólnopolskich jak i międzynarodowych, w tym także proponowanych przez NASA. Na lekcjach udoskonalisz umiejętności analitycznego myślenia i wyciągania wniosków z obserwacji, co nauczy cię radzenia sobie z problemami, nie tylko z fizyki czy matematyki.

profil językowo – prawny

przedmioty rozszerzone: język polski, język angielski, historia, wiedza o społeczeństwie

Ukończenie profilu językowo – prawnego pozwoli Ci ubiegać się o miejsce na kierunkach filologicznych i humanistycznych (np.:prawo, administracja, politologia, historia, stosunki międzynarodowe, bezpieczeństwo wewnętrzne, bezpieczeństwo narodowe, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, socjologia, psychologia. itp)

W czasie czteroletniej nauki będziesz m.in. rozwijać swoje humanistyczne zainteresowania, szlifować zdolności pisarskie i oratorskie, dyskutować o najistotniejszych problemach współczesnego świata, kształcić umiejętności analizy i interpretacji zjawisk społecznych, ekonomicznych i politycznych, mieć możliwość zapoznania się z nowymi trendami kultury współczesnej, w tym literatury, sztuki, teatru, malarstwa, a także zgłębiać tajniki zawodu prawnika i dziennikarza poprzez mentorat Gazety Prawnej. Poznasz podstawy różnych gałęzi prawa prawa, których znajomość przyda się każdemu w życiu codziennym. Odwiedzicie różne instytucje związane z funkcjonowaniem prawa np. sądy. Spotkasz się z praktykami i teoretykami prawa z Akademii Leona Koźmińskiego i Uniwersytetu Warszawskiego.

profil językowo – medyczny

przedmioty rozszerzone: matematyka, chemia, biologia, język angielski

Ukończenie profilu językowo – medycznego pozwoli Ci ubiegać się o miejsce na kierunkach medycznych i chemiczno – biologicznych (np.: medycyna, farmacja, chemia, biologia, analityka chemiczna, biochemia, bioanalityka, biotechnologia, mikrobiologia, dietetyka, itp.)

W czasie czteroletniej nauki nie tylko zgłębisz tajniki właściwości substancji oraz anatomii człowieka, podstaw ekologii i ewolucjonizmu czy genetyki, ale także będziesz brał/brała udział w wykładach na UW, nietypowych lekcjach muzealnych (w Muzeum Ewolucji, Muzeum Farmacji, Muzeum Anatomii UM) i ścieżkach ekologicznych, które dadzą Ci dodatkową wiedzę, często nieobjętą programem nauczania, a kontakty z wybitnymi osobistościami z medycznego świata pozwolą Ci poznać medycynę od tzw. kuchni.

profil językowo – ekonomiczny

przedmioty rozszerzone: język angielski, matematyka, geografia, wiedza o społeczeństwie

Ukończenie profilu językowo – ekonomicznego pozwoli Ci ubiegać się o miejsce na kierunkach ekonomicznych (np.: ekonomia, finanse i rachunkowość, międzynarodowe stosunki gospodarcze, ekonometria, zarządzanie, geografia, kartografia, itp.)

W czasie czteroletniej nauki m.in. zdobędziesz wiedzę i umiejętności niezbędne do tego, by odkrywać tajniki przemian gospodarczych, zgłębiać zjawiska zachodzące w przyrodzie, gospodarce i społeczeństwie, a także rozwiniesz kompetencje matematyczne, a spotkania z wybitnym mentorem – profesorem SGH wprowadzą Cię w świat zarządzania.

profil językowo – sportowy

przedmioty rozszerzone: język angielski, wychowanie fizyczne, biologia

Ukończenie profilu językowo – sportowego pozwoli Ci ubiegać się o miejsce na kierunkach z perspektywą pracy w sporcie. Oferta edukacyjna szkół wyższych pod tym względem jest bardzo szeroka (np. wychowanie fizyczne, trener sportu w danej dyscyplinie, trener przygotowania motorycznego, menager sportu, fizjoterapia, turystyka i rekreacja, zarządzanie obiektami sportowymi.)
W czasie czteroletniej nauki proponujemy rozszerzone nauczanie wychowania fizycznego, ukierunkowane głównie na przygotowanie motoryczne bardzo ważne dla każdego sportowca, którego integralną częścią będzie trening funkcjonalny. Jest to uzupełnienie treningu typowych elementów techniki danej dyscypliny, co odgrywa bardzo ważną rolę w budowaniu formy, a także profilaktyce kontuzji. Zapewniamy również pomoc i otwartość na godzenie nauki z możliwością treningu i startów w zawodach.