Skip links

OFERTA

Drogi Kandydacie! Kandydatko!

W naszym Liceum Academy of the Future nauczysz się holistycznego podejścia do nauki, zjawisk kulturowych i społecznych, nauczysz się posługiwać biegle co najmniej dwoma językami obcymi, poznasz swoje mocne strony i będziesz mógł/mogła swobodnie rozwijać swój osobisty potencjał, nauczysz się wykorzystywać zdobytą wiedzę w praktyce oraz przygotujesz się do studiów na polskich i zagranicznych uczelniach medycznych, technicznych czy humanistycznych i co niezwykle istotne, nie będziesz musiał/musiała rezygnować ze swoich pozaszkolnych hobby i pasji.
W każdym momencie swojej drogi edukacyjnej będziesz mógł/mogła liczyć na wsparcie dyrektora szkoły i nauczycieli – mentorów.

Zapraszamy Cię do następujących klas:

profil językowo – naukowy

przedmioty rozszerzone: język angielski, matematyka, fizyka

Ukończenie profilu językowo – naukowego pozwoli Ci ubiegać się o miejsce na kierunkach studiów politechnicznych (np.: informatyka, budownictwo, mechanika, elektronika, mechatronika, matematyka, fizyka, energetyka, itp).

W czasie czteroletniej nauki będziesz uczestniczyć w projektach naukowych – zarówno ogólnopolskich jak i międzynarodowych, w tym także proponowanych przez NASA. Na lekcjach udoskonalisz umiejętności analitycznego myślenia i wyciągania wniosków z obserwacji, co nauczy cię radzenia sobie z problemami, nie tylko z fizyki czy matematyki.

profil językowo – prawny

przedmioty rozszerzone: język polski, język angielski, historia, wiedza o społeczeństwie

Ukończenie profilu językowo – prawnego pozwoli Ci ubiegać się o miejsce na kierunkach filologicznych i humanistycznych (np.:prawo, administracja, politologia, historia, stosunki międzynarodowe, bezpieczeństwo wewnętrzne, bezpieczeństwo narodowe, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, socjologia, psychologia. itp)

W czasie czteroletniej nauki będziesz m.in. rozwijać swoje humanistyczne zainteresowania, szlifować zdolności pisarskie i oratorskie, dyskutować o najistotniejszych problemach współczesnego świata, kształcić umiejętności analizy i interpretacji zjawisk społecznych, ekonomicznych i politycznych, mieć możliwość zapoznania się z nowymi trendami kultury współczesnej, w tym literatury, sztuki, teatru, malarstwa, a także zgłębiać tajniki zawodu prawnika i dziennikarza poprzez mentorat Gazety Prawnej. Poznasz podstawy różnych gałęzi prawa prawa, których znajomość przyda się każdemu w życiu codziennym. Odwiedzicie różne instytucje związane z funkcjonowaniem prawa np. sądy. Spotkasz się z praktykami i teoretykami prawa z Akademii Leona Koźmińskiego i Uniwersytetu Warszawskiego.

profil językowo – medyczny

przedmioty rozszerzone: matematyka, chemia, biologia, język angielski

Ukończenie profilu językowo – medycznego pozwoli Ci ubiegać się o miejsce na kierunkach medycznych i chemiczno – biologicznych (np.: medycyna, farmacja, chemia, biologia, analityka chemiczna, biochemia, bioanalityka, biotechnologia, mikrobiologia, dietetyka, itp.)

W czasie czteroletniej nauki nie tylko zgłębisz tajniki właściwości substancji oraz anatomii człowieka, podstaw ekologii i ewolucjonizmu czy genetyki, ale także będziesz brał/brała udział w wykładach na UW, nietypowych lekcjach muzealnych (w Muzeum Ewolucji, Muzeum Farmacji, Muzeum Anatomii UM) i ścieżkach ekologicznych, które dadzą Ci dodatkową wiedzę, często nieobjętą programem nauczania, a kontakty z wybitnymi osobistościami z medycznego świata pozwolą Ci poznać medycynę od tzw. kuchni.

profil językowo – ekonomiczny

przedmioty rozszerzone: język angielski, matematyka, geografia, wiedza o społeczeństwie

Ukończenie profilu językowo – ekonomicznego pozwoli Ci ubiegać się o miejsce na kierunkach ekonomicznych (np.: ekonomia, finanse i rachunkowość, międzynarodowe stosunki gospodarcze, ekonometria, zarządzanie, geografia, kartografia, itp.)

W czasie czteroletniej nauki m.in. zdobędziesz wiedzę i umiejętności niezbędne do tego, by odkrywać tajniki przemian gospodarczych, zgłębiać zjawiska zachodzące w przyrodzie, gospodarce i społeczeństwie, a także rozwiniesz kompetencje matematyczne, a spotkania z wybitnym mentorem – profesorem SGH wprowadzą Cię w świat zarządzania.