Skip links

dr Izabela Strojek

dr Izabela Strojek

nauczyciel fizyki

Nauczyciel oddający się z wielkim zaangażowaniem  dwóm dziedzinom: edukacji młodzieży, przybliżania im świata fizyki oraz pracy społecznej w stowarzyszeniu kombatanckim.

W czasach wszechobecnej dezinformacji nauka fizyki daje szansę na wykształcenie umiejętności poruszania się po wirtualnym świecie w celu zdobywania informacji. Obserwacja, weryfikacja i analityczne myślenie – umiejętności te umożliwią młodemu człowiekowi ukształtowanie swojego światopoglądu z dala od propagandy. Na lekcjach stara się kłaść nacisk  na zrozumienie, jak ten świat jest zbudowany i przypomnieć uczniom ich fascynację z czasów dzieciństwa.

 

Z kolei pracę społeczną uważa za swój obowiązek wobec tych, którzy dla Polski gotowi byli oddać swoje życie. Poprzez zapraszanie uczniów do pomocy przy sprzątaniu miejsc pamięci i pakowaniu paczek dla kombatantów, wskazuje im wzorce postawy patriotycznej i przybliża skomplikowaną, najnowszą historię Polski.